Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet XXX fakulteten
 

Tvärminne zoologiska station

Uppgifter om stationen :

Kontaktuppgifter:

Kansli:
J.A. Palméns väg 260
10900 HANGÖ
telefon +358-(0)19-28011 (växel)
telefax +358-(0)19-280122

tvarminne-zool@helsinki.fi

Välkommen till Tvärminnes hemsidor!

Tvärminne zoologiska station, bilden från år 2005

Kort om stationen

Tvärminne zoologiska station på Hangö udd hör, liksom Lammi och Kilpisjärvi biologiska stationer, till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten  vid Helsingfors universitet. Dessa tre stationer är administrativt olika enheter, men de har gemensamma stadgar och direktion. De fungerar huvudsakligen som basstationer för fältundervisning och forskning i biovetenskaper och andra vetenskaper som undersöker naturen. Samtidigt utför de miljöforskning och uppföljning av miljöns tillstånd. Under vinterperioden anordnas det också en mängd seminarier, arbetsmöten och kurser för andra fakulteter och för sammanslutningar utanför universitetet. Stationerna sköter för sin del universitetets synlighet och samhällsinflytande  utanför huvudstadsregionen.

Tvärminne zoologiska station var från början Helsingfors universitets zoologiprofessors, friherre J. A. Palmén, privata fältstation (historia). Den var öppen för alla intresserade av forskning i naturvetenskaper, men  Östersjön och dess organismer var, och är fortsättningsvis centrala i stationens verksamhet. Stationen övergick genom Palméns testamentsdonation till universitetet 1919. Universitetet har sedermera genom inköp flera gånger utvidgat stationens område och låtit bygga nya verksamhetsutrymmen 1969-70.

På våra hemsidor presenterar vi Tvärminne zoologiska stations undervisnings- forsknings- och seminarieverksamhet inklusive praktiska detaljer. Vi hoppas att våra sidor skall tjäna dem som använder och är intresserade av stationen, både bland universitetets eget folk och bland utomstående.

 

Nyheter:

 

 

NettikameraVideovy över stationens brygga

 


Facebook Tvärminne