Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet XXX fakulteten
 

Tvärminne zoologiska station

Uppgifter om stationen :

Kontaktuppgifter:

Kansli:
J.A. Palméns väg 260
10900 HANGÖ
telefon +358-(0)2941 28090
fax       +358-(0)2941 28049

tvarminne-zool@helsinki.fi

Välkommen till Tvärminnes hemsidor!

Tvärminne zoologiska station, bilden från år 2005

Välkommen!

Tvärminne zoologiska station (tillsammans med Lammi biologiska station och Kilpisjärvi biologiska station) hör till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. TZS är en marin station belägen vid Finska vikens mynning i norra Östersjön. TZS fungerar som ett centrum för en mängd högklassig biologisk forskning, utför miljö-övervakning, samt tillhandahåller faciliteter för fältkurser, symposier och seminarier, även inom icke-biologiska ämnen.

Stationen grundades år 1902 och därför finns det gott om bakgrundsinformation för att studera långtidsförändringar i miljön. Stationen är dessutom belägen i ett naturskyddsområde, där man endast får röra sig i forsknings- och undervisningssyfte. Station är öppen året runt och vi välkomnar både nationella och internationella forskare att bedriva forskning på TZS.

Information om publikationer, olika forskningsprojekt samt arter som påträffas i området kring TZS finns under Tvärminne Research Gateway.

Välkommen till Tvärminne!

Nyheter:

NettikameraVideovy över stationens brygga

Vädret

Facebook Tvärminne

Finnish Research Stations

Hangö turistinfo